Home > General > Http://a-search.biz?wmid=3301

Http://a-search.biz?wmid=3301

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} Do not fix anything, yet.A member, of the HJT Team, will help you out.Please, be patient, these people are volunteers. Also, I can't access my Owner folder in safemode and I still can't find Content.IE5 in the Owner folder even in normal mode. november 2004 - 20:18 #58 Ja, det ser sørme ud til at bæstet er væk. http://exomatik.net/general/http-www-system-defender-com-freeware-2-wmid-6010-mid-mji6mzc6mtgxnjm-lndid-37-p-01.php

Det lader til at den kun er ca. november 2004 - 23:00 #16 Den anden er også legal (med mindre Fromsej protesterer;)Prøv lige at hente dette værktøj hos Symantec. Extract it from the zip file close all browsers then double-click on Killbox.exe to run it. Please search for the page using the search form below. http://a-search.biz/?wmid=3301

This will restart your computer in safe mode. Klik nu på Compare og vent lidt - denne gang tager det nok et par minutter4. Should I re-create folders called Content.IE5 in all of my folders? 125237.exe C:\WINDOWS\Downloaded Program Files and delete the file file1.exe upnmodem.exe, vbstrol.exe CxtPls would not delete untill I opened the folder In the "Paste Full Path of File to Delete" box, type or copy and paste the following: C:\WINDOWS\SYSTEM32\3w3ykwy7krnyl.bak Don't click any of the buttons though, instead click on the Action menu

Hvis der gør, så smid lige loggen ind ;) Synes godt om forevernewbie Nybegynder 01. Please change your browser settings or upgrade your browser. Synes godt om forevernewbie Nybegynder 03. Men ellers er det hele gjort - dog uden held...Her kommer hijackthis-loggen------------------------------------------Logfile of HijackThis v1.98.2Scan saved at 22:14:03, on 02-11-2004Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)Running processes:C:\WINDOWS\System32\smss.exeC:\WINDOWS\system32\csrss.exeC:\WINDOWS\system32\winlogon.exeC:\WINDOWS\system32\services.exeC:\WINDOWS\system32\lsass.exeC:\WINDOWS\system32\svchost.exeC:\WINDOWS\System32\svchost.exeC:\WINDOWS\System32\svchost.exeC:\WINDOWS\System32\svchost.exeC:\WINDOWS\system32\spoolsv.exeC:\WINDOWS\System32\alg.exeC:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXEC:\Program

Tror du måske der er en chance for at de kommer op med noget?? Share This Page Tweet Log in with Facebook Log in with Twitter Log in with Google Your name or email address: Do you already have an account? november 2004 - 20:39 #43 Hmm, den er sq sejlivet.Jeg er med endnu, men i gør et godt job gutter.*S* Synes godt om forevernewbie Nybegynder 02. https://forums.techguy.org/threads/http-ssearch-biz-wmid-3301.254946/ Saving to text allows for copy/pasting when needed.

Btw, jeg har lige fundet et andet fix, hvis den skulle komme igen;)SP2 er en god ide, computeren skal være ren når du installerer det, og det er den tilsyneladende nu Staff Online Now TerryNet Moderator Advertisement Tech Support Guy Home Forums > Internet & Networking > Web & Email > Home Forums Forums Quick Links Search Forums Recent Posts Members Members Updated regularly. Mange tak for hjælpen indtil nu!

november 2004 - 14:39 #41 hijackthis-log her:------------------------------------------Logfile of HijackThis v1.98.2Scan saved at 14:38:19, on 02-11-2004Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)Running processes:C:\WINDOWS\System32\smss.exeC:\WINDOWS\system32\csrss.exeC:\WINDOWS\system32\winlogon.exeC:\WINDOWS\system32\services.exeC:\WINDOWS\system32\lsass.exeC:\WINDOWS\system32\svchost.exeC:\WINDOWS\System32\svchost.exeC:\WINDOWS\System32\svchost.exeC:\WINDOWS\System32\svchost.exeC:\WINDOWS\system32\spoolsv.exeC:\WINDOWS\System32\alg.exeC:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXEC:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exeC:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exeC:\Program Files\M-Audio USB Quattro\Install\QuatInst.exeC:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exeC:\WINDOWS\Explorer.EXEC:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exeC:\Program When you've gotten all of that, post back with a new HJT log. Anyway heres the link if you are interested http://www.softpedia.com/public/cat/10/17/10-17-150.shtml Computer Stressing You Out? Open C:\WINDOWS\system32 and delete the file vgltjeme.exe.

Synes godt om lasselakken Nybegynder 02. http://exomatik.net/general/http-win-eto-com-hp-htm-id-9.php Lavasoft Ad-Aware, Bazooka Scanner, Spybot. If it has other files, please post the names. BioOne provides a unique aggregation of the full-texts of high-impact, peer-reviewed bioscience research journals, featuring timely content on a wide-array of today's most pressing topics.

Download the text files attached to this post, saving to the desktop. The page you attempted to access cannot be displayed. But this time, i really am stump. get redirected here Men jeg tror til gengæld at problemet forsvandt bare ved at slette dem i Killbox.

Scanning boot sectors... Several things to do first. - get the latest version of Hijackthis. Så kan det være at den kommer frem i lyset ;) Synes godt om lasselakken Nybegynder 31.

Open C:\Program Files\Free Downloads Accelerator and delete the file stopinst.exe Open C:\Windows\Prefetch, select all and delete.

Håber nogen kan hjælpe...-------------------------Logfile of HijackThis v1.98.2Scan saved at 11:06:18, on 31-10-2004Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)Running processes:C:\WINDOWS\System32\smss.exeC:\WINDOWS\system32\csrss.exeC:\WINDOWS\system32\winlogon.exeC:\WINDOWS\system32\services.exeC:\WINDOWS\system32\lsass.exeC:\WINDOWS\system32\svchost.exeC:\WINDOWS\System32\svchost.exeC:\WINDOWS\System32\svchost.exeC:\WINDOWS\System32\svchost.exeC:\WINDOWS\system32\spoolsv.exeC:\WINDOWS\System32\alg.exeC:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXEC:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exeC:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exeC:\Program Files\M-Audio USB Quattro\Install\QuatInst.exeC:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exeC:\WINDOWS\Explorer.EXEC:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exeC:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator It is safe to use and i have many times, and is also easy to understand. Open My Computer, right click Local disk C: and choose properties, then disk cleanup. A case like this could easily cost hundreds of thousands of dollars.

Og lige meget hvad jeg sætter startsiden til så starter den op på denne her side http://a-search.biz/?wmid=3301 som indeholder links til spyware-removal tools og alt det fis der...Andre forslag?? Yes to restart. Quick Links HelpWithWindows.com RoseCitySoftware.com Recommended Links Menu Log in or Sign up Search Search titles only Posted by Member: Separate names with a comma. useful reference After the scan it did not seem to make a notepad log.

november 2004 - 20:27 #61 Jeg er lidt i tvivl om hvordan det fungerer det der med at afgive pointene... Tøm Temporary internet files Synes godt om lasselakken Nybegynder 01. If we have ever helped you in the past, please consider helping us. Min startside bliver stadig tvunget.Jeg er klar på instruktioner ifm.

oktober 2004 - 13:59 #9 Mødet aflyst, så jeg er tilbage igen ;) Fromsej-> Jeg har læst fixet igennem, og forstår det godt. Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_5_0.dllO4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exeO4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartupO4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installO4 - HKLM\..\Run: